Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 11.687.151
3 Voortgezet onderwijs € 8.814.741
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 4.424.079
6 Hoger beroepsonderwijs € 3.461.463
7 Wetenschappelijk onderwijs € 5.038.007
8 Internationaal beleid € 13.236
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 138.490
11 Studiefinanciering € 6.200.225
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 80.481
13 Lesgelden € 12.158
14 Cultuur € 511.415
15 Media € 915.524
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 1.122.383
25 Emancipatie € 6.003
91 Nominaal en onvoorzien € 0
95 Apparaatsuitgaven € 250.379