Voortgezet onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Voortgezet Onderwijs Garanties - - € 50.192
Voortgezet Onderwijs Waarvan overige verplichtingen - - € 8.764.549