Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 486.041
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 7.009.665
3 Arbeidsongeschiktheid € 9.701.886
4 Jonggehandicapten € 3.280.192
5 Werkloosheid € 4.506.752
6 Ziekte en zwangerschap € 2.814.229
7 Kinderopvang € 2.955.372
8 Oudedagsvoorziening € 38.147.888
9 Nabestaanden € 378.020
10 Tegemoetkoming ouders € 5.493.447
11 Uitvoeringskosten € 1.962.332
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 278.398
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 309.776
98 Algemeen € 28.335