Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
- - - - € 1.867