Koninkrijksrelaties

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Waarborgfunctie € 40.107
4 Bevorderen sociaal-economische structuur € 27.316
5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen € 50.396
6 Apparaat € 26.365
8 Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse Eilanden € 24.362