Nationale Schuld

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Financiering staatsschuld € 40.638.066
12 Kasbeheer € 1.384.123