Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 12.054.624
3 Voortgezet onderwijs € 9.533.455
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 5.275.175
6 Hoger beroepsonderwijs € 3.543.423
7 Wetenschappelijk onderwijs € 5.422.362
8 Internationaal beleid € 12.426
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 178.784
11 Studiefinanciering € 5.317.390
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 76.013
13 Lesgelden € 12.831
14 Cultuur € 564.102
15 Media € 1.126.387
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 1.154.701
25 Emancipatie € 4.305
95 Apparaatsuitgaven € 266.515