Defensie

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Inzet € 149.074
2 Taakuitvoering zeestrijdkrachten € 977.958
3 Taakuitvoering landstrijdkrachten € 1.571.278
4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten € 967.155
5 Taakuitvoering marechaussee € 459.737
6 Investeringen krijgsmacht € 4.266.773
7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie € 1.156.092
8 Ondersteuning krijgsmacht door CommandoDienstenCentra € 1.401.191
9 Algemeen € 103.992
10 Centraal Apparaat € 1.682.781
11 Geheime uitgaven € 14.617