Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens € 114.189
12 Natuur en biodiversiteit € 679.136
50 Apparaat € 138.841