Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 868.724
2 Curatieve zorg € 3.157.588
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 8.287.933
4 Zorgbreed beleid € 1.885.694
5 Jeugd € 110.658
6 Sport en bewegen € 36.482
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 252.091
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 5.582.755
9 Algemeen € 76.455
10 Apparaatsuitgaven € 40.109