Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de Rijksoverheid onder meer de zogeheten Webrichtlijnen toe.

World Wide Web Consortium W3C

De Webrichtlijnen (Externe link) zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C) over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid (Externe link) van websites.

Webrichtlijnen: pas toe of leg uit

De Webrichtlijnen versie 2 (Externe link) staan op de lijst met verplichte open standaarden (Externe link) van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogeheten 'pas toe of leg uit'-principe. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk, dan moeten zij dit op een transparante manier verantwoorden ('leg uit').

Alle Webrichtlijnen (versie 2) staan ook in het Toepassingskader (Externe link). Dit document is daarnaast een handreiking om de richtlijnen goed toe te passen.

Ook voor de manier waarop overheden verantwoording afleggen, gelden eisen. Die staan beschreven in de Toegankelijkheidsverklaring (Externe link).