Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4 - UITGAVENOVERZICHT OEKRAÏNE

Tabel 31 Uitgavenoverzicht Oekraïne

in miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Buitenlandse Zaken (incl. ontwikkelingssamenwerking)

978

684

416

242

28

28

Accountability

45

45

28

28

28

28

Derde steunpakket BZ/BHOS 2023

2

     

Eerste steunpakket BZ/BHOS 2024

92

     

Europese Vredesfaciliteit

392

93

95

97

  

Oekraïne-faciliteit EU

294

294

293

117

  

Specifieke steun BZ/BHOS

3

     

Tweede steunpakket BZ/BHOS 2023

2

     

Tweede steunpakket BZ/BHOS 2024

148

252

    
       

Justitie en Veiligheid

3.723

3.883

819

13

13

13

Accountability

13

13

13

13

13

13

Basisregistratie Personen (BRP)

      

Directoraat Generaal Oekraïne en Nationale Opvangorganisatie (NOO)

30

22

12

   

Gemeentelijke en particuliere opvang

3.385

3.558

680

   

Pilot duurzame opvang

25

     

Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO)

174

204

85

   

Subsidies NGO's

29

31

15

   

Uitvoeringskosten IND

9

     

Uitvoeringskosten NIDOS

5

     

Veiligheidsregio's en GGD'en

52

55

14

   
       

Financiën

134

41

41

5

‒ 39

‒ 38

Begrotingssteun via EU

34

41

41

41

  

EBRD Crisis Response Special Fund

75

     

EBRD Kapitaalverhoging

25

     

Lening aan Oekraïne via IMF

   

‒ 37

‒ 39

‒ 38

LNG invoercapaciteit in de Eemshaven

4

4

4

4

  

Premieontvangsten garantie Gasunie

‒ 4

‒ 4

‒ 4

‒ 4

  
       

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

99

     

Nieuwkomersonderwijs

97

     

Eerste steunpakket BZ/BHOS 2023

1

     
       

Defensie

3.166

2.284

2.321

22

511

80

Militaire goederen

3.166

2.284

2.321

22

511

80

       

Infrastructuur en Waterstaat

1

     

Tweede steunpakket BZ/BHOS 2023

1

     
       

Economische Zaken en Klimaat

120

253

‒ 88

‒ 88

‒ 88

‒ 88

Energiehulp

20

     

Gasopslag Bergermeer

  

‒ 88

‒ 88

‒ 88

‒ 88

Tweede steunpakket BZ/BHOS 2023

100

254

    
       

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

43

43

11

   

Meerkostenregeling gemeentelijke zorg

25

28

7

   

Transport medische evacuees

2

     

Zorg aan onverzekerden (SOV)

15

15

4

   
       

Totaal

8.265

7.189

3.520

193

425

‒ 5

Licence