Base description which applies to whole site

Het coalitieakkoord is op 15 december 2021 uitgekomen. Hierin worden de keuzes voor de volgende kabinetsperiode gemaakt. Op 10 januari 2022 heeft het kabinet Rutte IV de Startnota vastgesteld, inclusief de begrotingsregels voor 2022-2025.

Nederland kent een rijke traditie met een gedegen voorbereiding op een nieuwe kabinetsperiode. Verschillende ambtelijke rapporten en adviezen faciliteerden mogelijke politieke keuzes. Deze rapporten staan onder meer stil bij onderbouwing, maatschappelijke effecten, uitvoerbaarheid en budgettaire gevolgen van keuzes die een toekomstig kabinet kan maken. Via onderstaande knoppen zijn de verschillende rapporten toegankelijk gemaakt. Waar relevant kan de gebruiker eenvoudig zelf overzichten maken uit de verschillende keuzemogelijkheden. Zie daarnaast ook de voorbereidingen vanuit de planbureaus: CPB (Externe link), PBL (Externe link), SCP (Externe link).

Licence