Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 99 Nog onverdeeld

A. Algemene Doelstelling

Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit betekent dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 99 worden gedaan. Het artikel dient als tussenstation voor de overboeking van middelen naar de andere artikelen op de IenW-begroting, zoals loon- en prijsbijstelling.

B. Budgettaire gevolgen

Tabel 101 Budgettaire gevolgen artikel 99 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

0

21.088

324

7.084

7.112

7.128

20.266

        

Uitgaven

0

956

324

7.084

7.112

7.128

20.266

        

1 Nominaal en onvoorzien

0

956

324

7.084

7.112

7.128

20.266

Onvoorzien

0

956

324

7.084

7.112

7.128

20.266

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

C. Toelichting op de financiële instrumenten

1 Nominaal en onvoorzien

Dit betreft de centraal gereserveerde middelen voor Werk aan Uitvoering en de POK/Wet open Overheid die op een later moment aan de verschillende IenW-onderdelen zullen worden toebedeeld.

Licence