Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 93 Geheim

Tabel 11 Artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

3.456

0

3.456

0

3.456

0

0

0

0

3.455

            
 

Uitgaven

3.456

0

3.456

0

3.456

0

0

0

0

3.455

            

93.1

Geheim

3.456

0

3.456

0

3.456

0

0

0

0

3.455

 

Geheim

3.456

0

3.456

0

3.456

0

0

0

0

3.455

 

Geheim

3.456

0

3.456

0

3.456

0

0

0

0

3.455

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven

Licence