Base description which applies to whole site

2.7 Overzicht Coronamaatregelen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de maatregelen die op de begroting van BZK zijn genomen. Een uitgebreid overzicht is te vinden op www.rijksfinancien.nl/overheidsfinancien-coronatijd.

Tabel 10 Coronamaatregelen op de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bedragen x € 1 mln.)
  

Uitgaven

 

Ontvangsten

 

Art.

Omschrijving maatregel

2022

2023

2024 t/m 2082

 

2022

2023

2024 t/m 2082

Vindplaats

1

Inkomstenderving waterschappen

10,2

0

0

 

0

0

0

Kamerstukken II 2022/23, 36250 VII, nr. 1

3

Lagere terugontvangsten huurtoeslag door verlaging terugvorderingsrente

0

0

0

 

8,1

1,8

0

Kamerstukken II 2019/20, 35553, nr. 1

4

Specifieke uitkering ventilatie in scholen

73,4

0

0

 

0

0

0

Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1

Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73

Kamerstukken II 2020/21, 32846, nr. 703

Kamerstukken II 2021/22, 36018, nr. 1

          
 

Totaal

73,4

0

0

 

8,1

1,8

0

 
Licence