Base description which applies to whole site

1.3 Coronagerelateerde uitgavenmaatregelen

Onderstaande tabel 1.3.1 toont de ramingen van de uitgaven aan coronagerelateerde maatregelen die relevant zijn voor het EMU-saldo. Voor 2021 is het de verwachting dat de uitgaven aan coronagerelateerde maatregelen ruim 39 miljard euro zullen bedragen. Met circa 11% van de totale uitgaven van de Rijksoverheid is dit een fors bedrag, en bijvoorbeeld vergelijkbaar met de totale uitgaven aan de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De uitgaven aan de TVL/TOGS, NOW en TOZO bedragen 40 procent van de verwachte coronagerelateerde uitgaven in 2021. De geraamde uitgaven aan coronagerelateerde uitgavenmaatregelen bedragen in totaal ruim 80 miljard euro.

Een uitgebreid overzicht van de overheidsfinanciën in coronatijd is ook terug te vinden op www.rijksfinancien.nl/overheidsfinancien-coronatijd.

Tabel 1.3.1 EMU-relevante uitgaven

(in miljoenen euro)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal

Koninkrijksrelaties en BES fonds

50

56

106

Buitenlandse Zaken

7

18

 

25

Justitie en Veiligheid

137

199

1

 

336

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

46

213

23

2

284

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

715

4.288

3.674

912

55

40

40

9.724

Nationaal Programma Onderwijs

3.169

3.636

896

40

40

40

7.821

Diversen

715

1.119

38

15

15

1.898

Financiën en Nationale Schuld

298

561

249

36

‒ 137

‒ 132

‒ 106

768

Defensie

43

28

7

    

77

Infrastructuur en Waterstaat

803

2.340

112

28

3.283

Beschikbaarheidsvergoeding OV

800

2.001

112

28

 

2.941

Diversen

3

339

342

Economische Zaken en Klimaat

2.507

8.121

832

273

124

96

53

12.006

TVL/TOGS

1.957

7.200

540

 

9.697

Diversen

550

921

292

273

124

96

53

2.309

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

245

254

1

1

 

500

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

16.541

8.490

2.926

306

‒ 83

‒ 45

‒ 13

28.121

NOW

13.219

7.701

2.650

287

‒ 86

‒ 48

‒ 12

23.711

TOZO

2.728

857

‒ 4

‒ 3

‒ 2

3.575

TOZO afrekening 2020

 

‒ 710

     

‒ 710

Diversen

594

643

276

19

7

6

0

1.545

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5.557

12.614

2.153

466

10

2

20.803

Testcapaciteit RIVM en GGD

929

5.472

753

 

7.154

GGD'en en veiligheidsregio's

477

2.558

411

 

3.446

Vaccin ontwikkeling en medicatie

123

1.985

622

400

3.129

Zorgbonus

2.001

1.024

12

1

 

3.039

Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

1.810

7

51

28

 

1.896

Diversen

216

1.569

305

37

10

2

2.139

Gemeentefonds

848

1.034

103

1.985

Reserveringen Aanvullende post

1.176

1.285

381

4

2.847

Nationaal Programma Onderwijs

343

360

702

Diversen

1.176

943

22

4

2.145

Totaal EMU-relevante uitgaven

27.795

39.393

11.367

2.405

‒ 27

‒ 40

‒ 27

80.866

Naast de EMU-relevante corona uitgaven zijn er ook uitgaven die niet EMU-relevant zijn. Dit zijn leningen waarvan de verwachting is dat deze (vrijwel volledig) op een later moment worden terugbetaald. In tabel 1.3.2 is een overzicht opgenomen van de niet EMU-relevante uitgaven.

Tabel 1.3.2 Niet EMU-relevante uitgaven

(in miljoenen euro)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal

Koninkrijksrelaties en BES fonds

628

563

     

1.191

Liquiditeitssteun Aruba, Curaçao, Sint Maarten

628

563

     

1.191

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

25

5

   

‒ 15

15

Nationaal Programma Onderwijs

 

25

5

   

‒ 15

15

Financiën en Nationale Schuld

277

723

    

‒ 1.000

Lening KLM

277

723

    

‒ 1.000

Economische Zaken en Klimaat

267

560

‒ 112

‒ 129

‒ 129

‒ 309

‒ 99

50

Leningen

267

160

‒ 62

‒ 62

‒ 62

‒ 242

‒ 32

‒ 33

Voucherkredietfaciliteit reissector

 

400

‒ 50

‒ 67

‒ 67

‒ 67

‒ 67

83

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

476

50

 

0

‒ 54

‒ 55

‒ 56

361

Leningen TOZO

476

50

 

0

‒ 54

‒ 55

‒ 56

361

Totaal niet EMU-relevante uitgaven

1.648

1.921

‒ 107

‒ 129

‒ 183

‒ 364

‒ 1.170

1.618

Licence