Base description which applies to whole site

Premiegefinancierd Budgettair Plafond Zorg

PREMIEGEFINANCIERD BUDGETTAIR PLAFOND ZORG
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

79.038,70

84.649,90

88.214,80

92.450,30

96.796,90

101.398,30

totaal niet-belastingontvangsten

5.093,10

5.310,10

5.491,80

5.711,10

5.926,50

6.149,60

11

Zorgverzekeringswet

      
 

Uitgaven

50.858,70

54.463,90

56.437,50

58.885,00

61.398,50

64.029,30

 

Ontvangsten

3.101,50

3.236,80

3.378,80

3.530,30

3.681,70

3.836,20

12

Wet langdurige zorg

      
 

Uitgaven

28.180,10

30.186,00

31.777,30

33.565,30

35.398,40

37.369,10

 

Ontvangsten

1.991,60

2.073,30

2.113,00

2.180,80

2.244,80

2.313,40

Artikel 11 Zorgverzekeringswet

De raming van de groei van de uitgaven onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) in de huidige kabinetsperiode is gebaseerd op de middellangetermijnraming 2018-2021 van het CPB. De groei na 2021 is gebaseerd op de middellangetermijnraming 2022-2025 van het CPB en wordt bepaald door de verwachte loon- en prijsontwikkeling, en volumefactoren zoals demografie, economische groei, technologische ontwikkeling in combinatie met kwaliteitsverbeteringen en epidemiologie. De groei in 2026 betreft een technische extrapolatie gebaseerd op de raming van het CPB.

Artikel 12 Wet langdurige zorg

De raming van de groei van de uitgaven onder de Wet langdurige zorg (Wlz) in de huidige kabinetsperiode is gebaseerd op de middellangetermijnraming 2018-2021 van het CPB. De groei na 2021 is gebaseerd op de middellangetermijnraming 2022-2025 van het CPB en wordt bepaald door de loon- en prijsontwikkeling, en volumefactoren zoals demografie, economische groei, technologische ontwikkeling en epidemiologie. De groei in 2026 betreft een technische extrapolatie gebaseerd op de raming van het CPB.

Licence