Base description which applies to whole site

Gemeentefonds

B GEMEENTEFONDS
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

34.807,00

35.597,10

33.371,10

33.180,40

32.972,40

32.916,80

totaal niet-belastingontvangsten

      

1

Gemeentefonds

      
 

Uitgaven

34.807,00

35.597,10

33.371,10

33.180,40

32.972,40

32.916,80

Artikel 1 Gemeentefonds

Het verschil tussen 2021 en 2022 wordt grotendeels verklaard door de coronacompensatie die gemeenten hebben ontvangen in 2021. Daarnaast wordt de aflopende reeks richting 2026 grotendeels verklaard door de maatregel lagere apparaatskosten gemeenten (de zgn. opschalingskorting) en door diverse decentralisatie-uitkeringen die tijdelijk van aard zijn en aflopen.

Licence