Base description which applies to whole site

Nationaal Groeifonds

Nationaal Groeifonds
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

4.000,00

 

Technische mutaties

      

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Doorschuiven budget onverdeeld

‒ 924,8

185

185

185

185

 

Ngf - project quantum bijdrage ezk

‒ 14,2

‒ 33,1

‒ 3,1

‒ 3,6

0

 

Prijsbijstelling ngf

8,7

17,3

26

34,7

34,7

 

Toekenning project groenvermogen van de nl economie

‒ 0,8

‒ 21,5

‒ 33,3

‒ 10,6

‒ 6,7

 

Diversen

‒ 13,6

‒ 11

2,6

10,1

23,3

 
 

‒ 944,7

136,7

177,2

215,6

236,3

 

Extrapolatie

233,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 944,8

136,6

177,2

215,6

236,2

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

55,3

2.136,60

3.177,20

4.215,60

4.236,20

3.233,40

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

55,3

2.136,60

3.177,20

4.215,60

4.236,20

3.233,40

Nationaal Groeifonds

Doorschuiven budget onverdeeld

Op het Nationaal Groeifonds (NGF) heeft een eerste ronde met toekenningen plaatsgevonden. Dit jaar vinden er verder geen toekenningen meer plaats. De resterende middelen zijn daarom doorgeschoven naar komende jaren.

NGF - project Quantum bijdrage EZK

Het project QuantumDeltaNL richt zich op het versterken van Nederlands quantum-ecosysteem, door te investeren in (1) quantumcomputing, (2) quantumnetwerken en (3) quantumsensing. Voor de uitvoering QuantumDeltaNL is 54 miljoen toegekend vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF).

Prijsbijstelling NGF

De tranche 2021 van de prijsbijstelling is overgemaakt naar de begroting van het Nationaal Groeifonds.

Toekenning project Groenvermogen van de NL economie

Aan het project Groenvermogen van de Nederlandse economie is € 73 mln toegekend. Het doel van het voorstel is om toepassingen van groene waterstof versneld mogelijk te maken door innovatie en kostenreductie.

Diversen

Deze post bestaat uit diverse mutaties die onder de ondergrens vallen. Dit betreft de overboeking van middelen naar de EZK-begroting voor de uitvoering van de projecten AINed en Regmed. Ook zijn de apparaatsbudgetten overgeboekt naar EZK, gezien de apparaatsuitgaven vanaf de EZK-begroting worden gerealiseerd.

Licence