Base description which applies to whole site

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

       

Extrapolatie

 
       
       
       

Totaal Internationale samenwerking

3.186,00

3.265,80

3.494,10

3.639,80

3.837,50

4.049,20

Stand Miljoenennota 2022

3.186,00

3.265,80

3.494,10

3.639,80

3.837,50

4.049,20

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

       

Extrapolatie

 
       
       
       

Totaal Internationale samenwerking

52,1

51,6

48,4

46,9

42,4

39,2

Stand Miljoenennota 2022

52,1

51,6

48,4

46,9

42,4

39,2

       
Licence