Base description which applies to whole site

De Koning

I De Koning: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

45,7

47,2

47,2

47,2

47,2

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

 
 

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

 
 

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

 

Extrapolatie

48,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

1,1

1

1

1

1

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

46,8

48,2

48,2

48,2

48,2

48,2

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

46,8

48,2

48,2

48,2

48,2

48,2

I DE KONING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

       

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,3

0,1

1,7

1,7

1,7

 
 

0,3

0,1

1,7

1,7

1,7

 

Extrapolatie

1,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

0,3

0,1

1,7

1,7

1,7

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

0,3

0,1

1,7

1,7

1,7

1,7

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

0,3

0,1

1,7

1,7

1,7

1,7

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft onder andere de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2021 naar de begroting van de Koning vanuit andere begrotingen (Algemene Zaken en Defensie) en de doorbelasting van de aan het Kabinet van de Koning toegekende POK middelen inzake informatiehuishouding.

Technische mutaties

Diversen

De post diversen bestaat uit de tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling die is overgemaakt naar de begroting van de Koning en de nominale bijstelling van de grondwettelijke uitkering van leden van het Koninklijk Huis.

Niet-belastingontvangsten

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft de eindafrekening van het in 2020 verstrekte voorschot aan het ministerie van Defensie voor het Militaire Huis en het terugstorten van de grondwettelijke uitkering van de vermoedelijke opvolger van de Koning. De Prinses van Oranje heeft besloten dat zij tot het einde van haar studie de a-component terug zal storten. De b-component zal zij tevens terug storten, zolang zij geen hoge kosten zal maken in haar functie als Prinses van Oranje. Het terug te storten bedrag wordt in de begroting van het daaropvolgende jaar verwerkt, dus het bedrag van 2021 wordt verwerkt in de begroting van 2022.

Licence