Base description which applies to whole site

Diergezondheidsfonds

DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

34,3

34,3

34,3

34,3

34,3

 

Technische mutaties

      

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Verhoging raming uitgaven bestrijding in 2021

10,2

0

0

0

0

 

Diversen

‒ 1,7

0,7

‒ 0,6

‒ 0,6

‒ 0,6

 
 

8,5

0,7

‒ 0,6

‒ 0,6

‒ 0,6

 

Extrapolatie

33,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

8,5

0,7

‒ 0,6

‒ 0,6

‒ 0,6

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

42,9

35

33,7

33,7

33,7

33,7

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

42,9

35

33,7

33,7

33,7

33,7

DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

34

34,3

34,3

34,3

34,3

 

Technische mutaties

      

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Toevoeging eindsaldo dgf 2020 aan 2021

49,2

0

0

0

0

 

Diversen

0,4

‒ 7,2

‒ 0,6

‒ 0,6

‒ 0,6

 
 

49,6

‒ 7,2

‒ 0,6

‒ 0,6

‒ 0,6

 

Extrapolatie

33,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

49,6

‒ 7,2

‒ 0,6

‒ 0,6

‒ 0,6

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

83,6

27,2

33,7

33,7

33,7

33,7

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

83,6

27,2

33,7

33,7

33,7

33,7

Uitgaven

Technische mutaties

Verhoging raming uitgaven bestrijding in 2021

Dit betreft een verschuiving van de uitgaven 2020 naar 2021 voor onder andere de afwikkeling ruiming nertsen, uitbraken vogelgriep en calamiteitenreserve destructie 2020.

Diversen

Onder deze diversenpost vallen onder andere een bijstelling van de uitgaven salmonella vaccinatie en verlaging van de uitgaven voor bewaking van dierziekten.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Toevoeging eindsaldo dgf 2020 aan 2021

De mutatie van 49,2 miljoen euro betreft de toevoeging van het eindsaldo van 2020 aan het beginsaldo van 2021. Dit is volgens de reguliere systematiek van het diergezondheidsfonds.

Diversen

Onder deze diversenpost valt onder andere een verlaging van de ontvangsten uit de sector in 2022 (6,7 miljoen euro). Deze verlaging heeft met name betrekking op een heffingverlaging voor de pluimvee- en varkenssector. Daarnaast bevat deze diversenpost een bijstelling van de jaarlijkse EU-bijdrage naar beneden (1,0 miljoen euro in 2022).

Licence