Base description which applies to whole site

Accres Gemeentefonds

ACCRES GEMEENTEFONDS: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

209,5

1.370,20

2.267,60

3.173,80

4.239,60

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Accres tranche 2022

0

424,2

424,2

424,2

424,2

 

Accres tranche 2023

0

0

‒ 106,6

‒ 106,6

‒ 106,6

 

Accres tranche 2024

0

0

0

‒ 165,9

‒ 165,9

 

Accres tranche 2025

0

0

0

0

‒ 32

 

Afrekening bcf

76,5

0

0

0

0

 

Bijstelling bcf

1,9

‒ 39,7

‒ 57,8

‒ 81,2

‒ 85,5

 

Diversen

0

0

0

0

0

 
 

78,4

384,5

259,8

70,5

34,2

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Accres gemeentefonds

0

‒ 1.493,10

‒ 1.493,10

‒ 1.493,10

‒ 1.493,10

 

Accres tranche 2024

0

0

0

70,8

70,8

 

Accres tranche 2025

0

0

0

0

91,9

 

Afrekening bcf

‒ 312

0

0

0

0

 

Diversen

24,1

34,2

86

98

109,6

 
 

‒ 287,9

‒ 1.458,90

‒ 1.407,10

‒ 1.324,30

‒ 1.220,80

 

Extrapolatie

4.204,90

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

‒ 209,5

‒ 1.074,30

‒ 1.147,10

‒ 1.253,70

‒ 1.186,60

 
       

Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal)

0

295,8

1.120,50

1.920,10

3.053,00

4.204,90

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2022

0

295,8

1.120,50

1.920,10

3.053,00

4.204,90

Uitgaven

Tranche 2022-2026

Het accres kent jaarlijks twee bijstellingsmomenten, Voorjaarsnota en Miljoenennota, en één vaststellingsmoment, bij het Financieel Jaarverslag Rijk. Na het uitbreken van de coronacrisis is in overleg met de VNG en het IPO besloten om het accres voor de jaren 2020 en 2021 vast te zetten op de standen uit de Voorjaarsnota 2020. De accressen voor de jaren 2022 en verder zijn conform afspraken geactualiseerd op basis van de bestaande normeringssystematiek. Deze accrestranches zijn dus gebaseerd op de actuele groei van de accresrelevante uitgaven en grondslag in de betreffende jaren. Daarnaast is de tranche 2022 overgeboekt naar het Gemeentefonds.

Btw compensatiefonds (BCF)

Het plafond van het BCF is per 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds. Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met onttrekkingen of toevoegingen aan het BCF. Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds en het provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond, komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds en het provinciefonds. De toevoeging of onttrekking wordt over het gemeentefonds en het provinciefonds verdeeld conform de aandelen gezamenlijke gemeenten en provincies in het BCF in het gerealiseerde jaar.

Licence