Base description which applies to whole site

Accres Gemeentefonds

Tabel 66

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

570,1

3.224,0

5.600,7

5.898,9

7.061,7

       

Besluitvorming

    

150,0

300,0

Bbp-indexatie

    

150,0

300,0

       

Technisch

16,7

388,6

839,0

957,0

1.018,5

9.484,1

Extrapolatie

     

8.373,5

Loon- en prijsbijstelling

288,5

660,4

1.110,8

1.214,2

1.268,5

1.360,5

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 268,9

‒ 271,9

‒ 271,9

‒ 257,2

‒ 249,9

‒ 249,9

Afrekening BCF

‒ 2,9

     
       

Stand Voorjaarsnota 2023

586,7

3.612,5

6.439,7

6.855,9

8.230,3

9.784,1

Bbp-indexatie

In deze Voorjaarsnota is besloten dat het Gemeente- en Provinciefonds (GF en PF) vanaf 2027 geïndexeerd worden op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. Voorlopig is hiervoor aanvullend budget gereserveerd van 150 miljoen euro in 2027 en 300 miljoen euro in 2028.

Accresontwikkeling

De accresstanden voor gemeenten wijzigen meerjarig als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen (lpo). Zie voor een verdere toelichting de bijlage accres Gemeente- en Provinciefonds. De bijstelling op de lpo-tranche 2023 is overgeboekt naar het Gemeentefonds. De lpo-tranches voor latere jaren zijn opnieuw berekend en aan het accres toegevoegd.

Mutatie plafond BCF en afrekening plafond 2021

De ontwikkeling van het Btw-compensatiefonds (BCF) is sinds 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze voortvloeien uit de accressystematieken van het Gemeentefonds en het Provinciefonds (GF/PF). Alle declaraties van gemeenten en provincies bij het BCF worden vergoed mits voldaan aan de declaratievoorwaarden. De budgettering wordt vormgegeven via het GF/PF. Overschrijdingen op het vastgestelde BCF-plafond worden verhaald op het GF/PF en onderschrijdingen van het BCF-plafond worden gestort in het GF/PF. Bij Voorjaarsnota 2023 heeft de afrekening van het BCF-plafond 2022 plaatsgevonden.

Licence