Base description which applies to whole site

Accres Provinciefonds

Tabel 67

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

95,6

344,1

574,7

570,5

667,5

       

Besluitvorming

    

15,0

30,0

Bbp-indexatie

    

15,0

30,0

       

Technisch

4,3

88,7

83,2

87,5

91,8

882,4

Extrapolatie

     

782,6

Loon- en prijsbijstelling

20,4

85,5

113,9

109,1

112,5

120,6

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 62,6

‒ 28,2

‒ 28,2

‒ 21,6

‒ 20,7

‒ 20,7

Afrekening BCF

27,2

     

Accres Provinciefonds

17,5

27,8

‒ 1,3

   

Bijstelling BCF

1,7

3,8

‒ 1,2

   
       

Stand Voorjaarsnota 2023

99,9

432,9

657,9

658,0

774,3

912,4

Bbp-indexatie

In deze Voorjaarsnota is besloten dat het Gemeente- en Provinciefonds (GF en PF) vanaf 2027 geïndexeerd worden op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. Voorlopig is hiervoor aanvullend budget gereserveerd van 15 miljoen euro in 2027 en 30 miljoen euro in 2028.

Accresontwikkeling

De accresstanden voor gemeenten wijzigen tot 2025 als gevolg van de ontwikkelingen in de rijksuitagaven: zowel volume- als loon en prijsontwikkeling. Vanaf 2026 is het accres enkel bijgesteld als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen (lpo). Zie voor een verdere toelichting de bijlage accres Gemeente- en Provinciefonds. Daarnaast is het accres 2022 definitief vastgesteld. Omdat het jaar 2022 is afgesloten, vindt de afrekening plaats bij Voorjaarsnota 2023. De bijstelling op de tranches 2022 en 2023 zijn overgeboekt naar het Provinciefonds.

Mutatie plafond BCF en afrekening plafond 2021

De ontwikkeling van het Btw-compensatiefonds (BCF) is sinds 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze voortvloeien uit de accressystematieken van het Gemeentefonds en het Provinciefonds (GF/PF). Alle declaraties van gemeenten en provincies bij het BCF worden vergoed mits voldaan aan de declaratievoorwaarden. De budgettering wordt vormgegeven via het GF/PF. Overschrijdingen op het vastgestelde BCF-plafond worden verhaald op het GF/PF en onderschrijdingen van het BCF-plafond worden gestort in het GF/PF. Bij Voorjaarsnota 2023 heeft de afrekening van het BCF-plafond 2022 plaatsgevonden.

Licence