Base description which applies to whole site

BES-fonds

Tabel 68

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

53,1

46,6

49,5

49,1

48,4

0,0

       

Technisch

5,0

4,5

4,7

4,7

4,7

53,1

Extrapolatie

     

48,4

Loon- en prijsbijstelling

4,1

3,6

3,9

3,8

3,8

3,8

Overboekingen met andere begrotingen

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

       

Stand Voorjaarsnota 2023

58,1

51,1

54,2

53,8

53,1

53,1

Uitgaven

Technische mutaties

Extrapolatie

Ter invoeging van een nieuw begrotingsjaar in de meerjarige begrotingsperiode zijn de begrotingstanden 2027 geëxtrapoleerd naar 2028.

Loon- en prijsbijstelling

De 2023 tranche van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar het BES-fonds.

Overboekingen met andere begrotingen

De overboekingen bestaan uit een bijdrage van VWS aan de vrije uitkering aan Saba (OLS) voor de uitvoering van haar Wet Publieke Gezondheid taken, een decentralisatie-uitkering (Du) ten behoeve van extra boa-capaciteit, en een bijdrage voor kosten door nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen.

Licence