Base description which applies to whole site

Koninkrijksrelaties

IV Koninkrijksrelaties: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

223

173

173

193

156

0

       

Ombuigingen

0

0

0

0

0

0

Dekking verhoging vrije uitkering uit onverdeelde middelen

0

0

0

0

0

0

       

Generaal dossier

‒ 8

2

3

3

2

3

Wisselkoersactualisatie

‒ 8

2

3

3

2

3

       

Kasschuiven

‒ 32

18

7

7

  

Kasschuif Klif Sint Eustatius

‒ 8

8

    

Kasschuif Onderwijshuisvesting Curaçao

‒ 11

11

    

Kasschuif TWO

‒ 13

0

7

7

  
       

Overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

1

1

1

1

  

Overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

1

1

1

1

  
       

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 37

27

10

11

10

5

Slavernijverleden

3

27

11

11

10

5

Overige overboekingen met andere begrotingen

‒ 40

0

0

0

0

0

       

Loonbijstelling

5

5

5

6

5

5

Loonbijstelling

5

5

5

6

5

5

       

Prijsbijstelling

3

2

2

2

1

1

Prijsbijstelling

3

2

2

2

1

1

       

Eindejaarsmarge

3

     

Eindejaarsmarge

3

     
       

Extrapolatie

     

139

Extrapolatie

     

139

       

Desalderingen

1

     

Desalderingen

1

     
       

Stand Voorjaarsnota

159

228

200

221

174

153

IV Koninkrijksrelaties: Ontvangsten

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

50

187

204

128

219

0

       

Generaal dossier

73

     

Raming rente ontvangsten

73

     
       

Extrapolatie

     

219

Extrapolatie

     

219

       

Desalderingen

1

     

Desalderingen

1

     
       

Niet-plafondrelevant

22

18

20

20

20

84

Raming aflossing liquiditeitsleningen

23

23

23

23

23

23

Raming aflossing kapitaalleningen

‒ 1

‒ 5

‒ 3

‒ 3

‒ 3

61

       

Stand Voorjaarsnota

146

205

224

148

239

303

Uitgaven

Ombuigingen

Dekking verhoging vrije uitkering uit onverdeelde middelen

Vanuit de nog onverdeelde middelen wordt structureel 200 duizend euro ingezet ter dekking van de verhoging van de vrije uitkering (BES-fonds).

Generaal dossier

Wisselkoersactualisatie

Vanaf het huidige begrotingsjaar worden de wisselkoerseffecten voor de begroting van Koninkrijksrelaties generaal gedekt. Meevallers vloeien daarmee terug naar het generale beeld, tegenvallers worden generaal gedekt. Ook wordt er een eenmalige correctie gedaan om bij alle posten op de begroting uit te gaan van dezelfde basis wisselkoers.

Kasschuiven

Kasschuif Sint Eustatius

Vanwege vertragingen in de herstelwerkzaamheden aan de klif op Sint Eustatius, wordt een deel van de beschikbare middelen doorgeschoven naar 2025.

Kasschuif Onderwijshuisvesting Curaçao

De middelen voor onderhoud aan scholen op Curaçao worden beschikbaar gesteld in tranches. De voorbereiding voor de derde tranche duurt langer dan gepland. Daarom wordt een deel van de in 2024 beschikbare middelen doorgeschoven naar 2025.

Kasschuif Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

De uitvoering van de landspakketten kent vertraging. Zo nemen de voorbereidingen van verschillende hervormingen meer tijd in beslag dan voorzien of duurt besluitvorming over hervormingen langer. Hierdoor zijn niet alle middelen begroot in 2024 ook dit jaar nodig en wordt het budget deels doorgeschoven naar latere jaren.

Overboekingen coalitieakkoord Rutte IV

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord 2021-2025 vastgelegd dat het wil werken aan een overheid die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is. Het programma Werk aan Uitvoering dient daartoe. Middelen voor de verbetering van de (digitale)dienstverlening van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) vanuit de één-loket-gedachte worden vanaf de AP overgeheveld.

Overboekingen met andere begrotingen

Slavernijverleden

Uit de middelen voor het slavernijverleden wordt 66,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. De helft van het budget is bestemd voor maatschappelijke initiatieven en de andere helft voor beleidsintensiveringen. De middelen worden overgeheveld van de BZK-begroting naar de begroting van Koninkrijksrelaties.

Overige overboekingen met andere begrotingen.

Dit betreft onder andere een overboeking van ca. 17 miljoen euro naar Defensie, als bijdrage aan de inzet van de Koninklijke Marechaussee voor grenstoezicht, en ca. 14 miljoen euro aan ondermijningsmiddelen naar Justitie en Veiligheid voor het Recherchesamenwerkingsteam (RST). Ook wordt 2,9 miljoen euro overgeheveld naar het apparaatsartikel van BZK.

Loonbijstelling

De 2024 tranche van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Koninkrijksrelaties.

Prijsbijstelling

De 2024 tranche van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Koninkrijksrelaties.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge wordt toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties.

Desalderingen

Dit betreft een desaldering van resterende subsidiemiddelen voor hervormingen in Aruba, in het kader van de landspakketten.

Ontvangsten

Generaal dossier

Raming rente ontvangsten

Jaarlijks worden de rente-ontvangsten geraamd tegen de huidige begrotingskoers.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties.

Desalderingen

Dit betreft een desaldering van resterende subsidiemiddelen voor hervormingen in Aruba, in het kader van de landspakketten.

Niet-plafondrelevant

Raming aflossing liquiditeitsleningen

Jaarlijks worden de aflossingen op de liquiditeitsleningen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten hergewaardeerd tegen de actuele wisselkoers plus toevoeging laatste jaar.

Raming aflossing kapitaalleningen

Jaarlijks worden de aflossingen op de kapitaalleningen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten hergewaardeerd tegen de actuele wisselkoers plus toevoeging laatste jaar.

Licence