Base description which applies to whole site

Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

IIB Overige Hoge Colleges van Staat: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

183

178

168

177

168

0

       

Tegenvallers

1

     

Begrotingskoersproblematiek

1

     
       

Loonbijstelling

9

9

8

9

8

8

Loonbijstelling

9

9

8

9

8

8

       

Prijsbijstelling

1

1

1

1

1

1

Prijsbijstelling

1

1

1

1

1

1

       

Eindejaarsmarge

2

     

Eindejaarsmarge

2

     
       

Extrapolatie

     

167

Extrapolatie

     

167

       

Technisch

0

0

0

0

0

0

Technisch

0

0

0

0

0

0

       

Stand Voorjaarsnota

195

188

177

187

177

176

IIB Overige Hoge Colleges van Staat: Ontvangsten

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

6

6

6

6

6

0

       

Extrapolatie

     

6

Extrapolatie

     

6

       

Stand Voorjaarsnota

6

6

6

6

6

6

Uitgaven

Tegenvallers

Begrotingskoersproblematiek

Gezien de vastgestelde wisselkoers voor 2024 wordt er een tekort voorzien op de begroting bij de kabinetten van de Gouverneurs van Sint Maarten en Aruba.

Loonbijstelling

De 2024 tranche van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar De Hoge Colleges van Staat.

Prijsbijstelling

De 2024 tranche van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar De Hoge Colleges van Staat.

Eindejaarsmarge

De maximale eindejaarsmarge (1% van de begroting) die niet tot uitputting is gekomen in 2023 wordt toegevoegd aan de begroting.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van Overige Hoge Colleges van Staat.

Ontvangsten

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van Overige Hoge Colleges van Staat.

Licence