Base description which applies to whole site

4.10 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is met ingang van het kabinet Rutte IV niet meer verantwoordelijk voor beleid van dit artikel. Dit artikel is herverkaveld naar de begroting van Economische Zaken en Klimaat.

Tabel 19 Buddettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 10 Groningen versterken en perspectief (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting1

Verschil

 

2.018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

0

0

710.732

1.420.428

0

1.270.108

‒ 1.270.108

        

Uitgaven

0

0

371.232

1.001.555

0

1.270.108

‒ 1.270.108

        

Subsidies (regelingen)

       

Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma

0

0

18

33

0

0

0

Woonbedrijf

0

0

1.466

3.028

0

3.028

‒ 3.028

Diverse subsidies

0

0

77.808

1.205

0

650

‒ 650

Bestuurlijke afspraken

0

0

0

242.140

0

319.800

‒ 319.800

Industrie

    

0

839

‒ 839

Versterkingsoperatie

0

0

0

62.842

0

0

0

Tegemoetkoming aan huurders

0

0

0

254

0

0

0

Nieuwbouwregeling

0

0

0

104

0

0

0

Opdrachten

       

Werk- en onderzoeksbudget

0

0

3.041

1.789

0

11.564

‒ 11.564

Versterkingsoperatie

0

0

191.773

289.581

0

738.334

‒ 738.334

Woonbedrijf

0

0

8

11

0

0

0

Bestuurlijke afspraken

0

0

0

5.939

0

17.500

‒ 17.500

Industrie

0

0

0

93

0

213

‒ 213

Inkomensoverdrachten

       

Tegemoetkoming aan huurders

0

0

0

0

0

63

‒ 63

Bijdrage aan ZBO's / RWt's

       

Werk- en onderzoeksbudget

0

0

319

101

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

       

Nationaal Programma Groningen

0

0

55.958

155.039

0

25.000

‒ 25.000

Compensatie gemeenten en provincie

0

0

39.241

112.661

0

15.195

‒ 15.195

Diverse bijdragen

0

0

1.600

1.600

0

0

0

Bestuurlijke afspraken

0

0

0

123.808

0

137.922

‒ 137.922

Bijdrage aan agentschappen

       

Werk- en onderzoeksbudget

0

0

0

210

0

0

0

(Schade)vergoeding

       

Versterkingsoperatie

0

0

0

1.117

0

0

0

        

Ontvangsten

0

0

137.761

234.830

0

490.000

‒ 490.000

1

De stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) en de slotwet. De reden hiervoor is dat in deze wetten de ISB(s), die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting, zijn opgeteld bij vastgestelde begroting en in het jaarverslag niet.

Licence