Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Verplichtingen

De verplichtingen bij dit artikel zijn per saldo € 25,2 miljoen hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit heb ik voor € 40 miljoen aangekondigd in mijn brief «Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota» van 19 december, nummer 36 200-X, nr.59. Dit is grotendeels het gevolg van de hogere uitgaven.

Uitgaven

De uitgaven bij dit artikel zijn per saldo € 24,5 hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit heb ik voor € 25 miljoen aangekondigd in mijn brief «Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota» van 19 december, nummer 36 200-X, nr.59. Voor pensioenen en uitkeringen is een hogere uitgave van € 22,5 miljoen veroorzaakt door de betaling van een nacalculatie van het ABP voor waardeoverdrachten, die voor latere jaren was voorzien. Het resterende deel betreft relatief kleine afwijkingen.

Licence