Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 99 Nog Onverdeeld

A. Algemene doelstelling

Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit betekent dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 99 worden gedaan. Het artikel dient als tussenstation voor de overboeking van middelen naar de andere artikelen op de IenW-begroting, zoals loon- en prijsbijstelling. Ook taakstellingen die nog niet direct kunnen worden doorgeboekt worden op dit artikel geadministreerd.

B. Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 79 Budgettaire gevolgen artikel 99 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

0

0

4.639

6.150

8.343

8.871

9.304

        

Uitgaven

0

0

4.639

6.150

8.343

8.871

9.304

        

Nominaal en onvoorzien

0

0

4.639

6.150

8.343

8.871

9.304

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

C. Toelichting op de financiële instrumenten

Nominaal en onvoorzien

Dit betreft de middelen vanaf 2022 voor «Open overheid» die op een later moment aan de verschillende IenW-onderdelen zullen worden toebedeeld.

Licence