Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

3.876.152

1.856.794

5.732.946

‒ 68.429

5.664.517

‒ 270.859

‒ 6.983

16.052

‒ 78.242

          

Uitgaven

2.708.363

1.714.398

4.422.761

‒ 1.073.486

3.349.275

‒ 135.483

‒ 1.649

33.487

‒ 4.435

          

Subsidies (regelingen)

1.449.653

1.676.273

3.125.926

‒ 1.153.663

1.972.263

‒ 183.349

‒ 52.775

7.291

‒ 11.765

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

22.251

 

22.251

‒ 17.282

4.969

‒ 9.868

‒ 9.868

  

Eurostars

21.252

 

21.252

 

21.252

    

Bevorderen ondernemerschap

21.401

‒ 575

20.826

‒ 5.880

14.946

‒ 168

‒ 835

‒ 721

‒ 721

Cofinanciering EFRO

26.477

 

26.477

 

26.477

    

Bijdrage aan ROM's

9.870

 

9.870

 

9.870

    

Verduurzaming industrie

66.609

 

66.609

‒ 7.704

58.905

‒ 12.602

‒ 5.685

‒ 5.368

‒ 1.775

Startup beleid

13.333

 

13.333

‒ 753

12.580

6.350

4.900

2.100

 

Urgendamaatregelen Industrie

11.700

 

11.700

‒ 6.500

5.200

‒ 800

   

Invest-Nl

11.090

 

11.090

 

11.090

    

Tegemoetkoming vaste lasten

300.000

 

300.000

‒ 8.880

291.120

    

Europees Defensie Fonds cofinanciering

10.620

 

10.620

‒ 345

10.275

    

Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling

  

0

4.000

4.000

    

Infrastructuur duurzame industrie (PIDI)

  

0

1.200

1.200

    

Herstructurering winkelgebieden

24.800

 

24.800

‒ 8.762

16.038

‒ 3.500

‒ 4.000

‒ 14.200

11.100

R&D mobiliteitssectoren

37.500

 

37.500

‒ 3.652

33.848

‒ 4.400

15.400

‒ 2.300

 

SEG

  

0

9.592

9.592

    

NGF - project Groenvermogen van de Nederlandse economie

268.179

 

268.179

48.214

316.393

68.737

‒ 225

‒ 439

 

NGF - project Health-RI

12.000

 

12.000

 

12.000

12.000

11.000

11.000

8.000

NGF - project RegMed XB

9.783

 

9.783

‒ 2.672

7.111

4.015

4.016

  

NGF - project QuantumDeltaNL

80.900

 

80.900

24.607

105.507

20.518

‒ 25.387

20.072

‒ 17.865

NGF - project Oncode-PACT

60.000

 

60.000

5.926

65.926

‒ 37

‒ 125

  

NGF - project Circulaire Plastics

48.970

 

48.970

30.320

79.290

‒ 11.990

1.170

‒ 15.000

‒ 5.000

NGF - project NXTGEN HIGH TECH

150.000

 

150.000

‒ 7.452

142.548

‒ 9.780

‒ 8.289

‒ 6.853

‒ 5.504

NGF - project PhotonDelta

 

84.948

84.948

‒ 9.829

75.119

‒ 17.824

‒ 34.847

  

NGF - project Opschaling PPS beroepsonderwijs

 

42.900

42.900

‒ 1.400

41.500

    

IPCEI Cloudinfrastructuur en services

29.951

 

29.951

‒ 19.568

10.383

  

19.000

 

IPCEI Micro elektronica

79.951

 

79.951

‒ 76.952

2.999

76.000

   

Aanvullende tegemoetkoming evenementen

  

0

1.454

1.454

    

Investeringen Verduurzaming Industrie - Klimaatfonds

50.000

 

50.000

‒ 9.934

40.066

    

EuroHPC

5.000

 

5.000

 

5.000

    

EuroQCI

5.000

 

5.000

 

5.000

    

Tegemoetkoming Energiekosten

 

1.400.000

1.400.000

‒ 900.000

500.000

‒ 300.000

   

Brexit Adjustment Reserve

62.200

149.000

211.200

‒ 191.411

19.789

    

Overig

10.816

 

10.816

 

10.816

    
          

Leningen

100.000

0

100.000

60.000

160.000

0

0

0

0

Qredits

100.000

 

100.000

 

100.000

    

NGF project PhotonDelta leningen

0

 

0

60.000

60.000

    
          

Garanties

112.195

0

112.195

0

112.195

0

‒ 1.980

‒ 3.300

‒ 4.950

BMKB

40.328

 

40.328

 

40.328

 

‒ 1.980

‒ 3.300

‒ 4.950

BMKB groen

1.900

 

1.900

 

1.900

    

Groeifaciliteit

8.222

 

8.222

 

8.222

    

Garantie Ondernemersfinanciering

11.745

 

11.745

 

11.745

    

Garantie Ondernemersfinanciering Corona

50.000

 

50.000

 

50.000

    
          

Opdrachten

11.627

0

11.627

4.520

16.147

3.831

3.231

539

450

Onderzoek en opdrachten

4.138

 

4.138

1.798

5.936

800

200

214

125

Caribisch Nederland

1.093

 

1.093

‒ 284

809

    

Regeldruk

4.136

 

4.136

 

4.136

    

Budget Samenwerking regio

915

 

915

‒ 25

890

    

Small Business Innovation Research

1.345

 

1.345

 

1.345

    

Stikstofaanpask piekbelasters industrie

0

 

0

3.031

3.031

3.031

3.031

325

325

          

Bijdrage aan agentschappen

113.421

38.700

152.121

23.097

175.218

4.708

3.708

3.608

3.040

Bijdrage RVO.nl

112.716

38.700

151.416

23.097

174.513

4.708

3.708

3.608

3.040

Bijdrage RDI

705

 

705

 

705

    
          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

357.882

0

357.882

39.927

397.809

5.973

954

‒ 950

‒ 1.500

Bijdrage aan TNO

189.901

 

189.901

32.012

221.913

3.433

‒ 46

‒ 950

‒ 1.500

Kamer van Koophandel

141.563

 

141.563

7.932

149.495

2.540

1.000

  

Bijdrage aan NWO-TTW

26.418

 

26.418

‒ 17

26.401

    
          

Bijdrage aan medeoverheden

20.064

0

20.064

17.282

37.346

9.868

9.868

0

0

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

20.064

 

20.064

17.282

37.346

9.868

9.868

  
          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

543.521

‒ 575

542.946

‒ 64.649

478.297

23.486

35.345

26.299

10.290

Internationaal Innoveren

60.646

 

60.646

‒ 289

60.357

    

PPS toeslag

214.991

 

214.991

1.714

216.705

 

‒ 900

‒ 1.500

‒ 2.250

TO2 (excl. TNO)

57.008

 

57.008

956

57.964

250

250

  

Topsectoren overig

96.712

 

96.712

‒ 82.849

13.863

‒ 25.814

‒ 80.814

‒ 34.874

‒ 87.534

Ruimtevaart (ESA)

75.922

 

75.922

3.000

78.922

2.000

2.500

2.500

0

Bijdrage NBTC

9.525

 

9.525

270

9.795

 

‒ 300

 

‒ 750

Overige bijdragen aan organisaties

4.887

 

4.887

451

5.338

    

Economische ontwikkeling en technologie

7.206

‒ 575

6.631

‒ 4.680

1.951

‒ 4.680

‒ 4.680

‒ 4.680

‒ 4.680

EU-cofinanciering JTF

16.624

 

16.624

2.376

19.000

    

Faciliteiten toegepast onderziek TO2 en RKI

0

 

0

7.000

7.000

42.000

111.000

58.000

100.000

NGF project NXTGEN Ruimtevaart

0

 

0

7.402

7.402

9.730

8.289

6.853

5.504

          

Ontvangsten

576.949

0

576.949

‒ 215.000

361.949

150.000

‒ 62.900

3.500

5.250

Luchtvaartkredietfaciliteit

1.809

 

1.809

 

1.809

    

Rijksoctrooiwet

47.041

 

47.041

 

47.041

 

2.100

3.500

5.250

Eurostars

4.250

 

4.250

 

4.250

    

F-35

10.576

 

10.576

 

10.576

    

Diverse ontvangsten

1.240

 

1.240

 

1.240

    

Bedrijfssteun

43.033

 

43.033

 

43.033

    

Tegemoetkoming vaste lasten

200.000

 

200.000

 

200.000

    

BMKB

28.000

 

28.000

 

28.000

    

BMKB groen

5.000

 

5.000

 

5.000

    

Groeifaciliteit

8.000

 

8.000

 

8.000

    

Garantie Ondernemingsfinanciering

13.000

 

13.000

 

13.000

    

Tegemoetkoming Energiekosten

0

 

0

 

0

150.000

   

Brexit Adjustment Reserve

215.000

 

215.000

‒ 215.000

0

 

‒ 65.000

  
Tabel 9 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

 

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

3.876.152

1.856.794

5.732.946

‒ 68.429

5.664.517

‒ 270.859

‒ 6.983

16.052

‒ 78.242

waarvan garantieverplichtingen

1.250.000

 

1.250.000

 

1.250.000

    

waarvan overige verplichtingen

2.626.152

1.856.794

4.482.946

‒ 68.429

4.414.517

‒ 270.859

‒ 6.983

16.052

‒ 78.242

Budgetflexibiliteit

Het percentage juridische verplichte deel is 53%. Dit is veel lager dan bij de ontwerpbegroting 2023 en heeft te maken met aanvullende budgetten die zijn toekend voor o.a. Tegemoetkoming Energiekosten en NGF-projecten waarvoor nog geen juridische verplichtingen zijn aangegaan.

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget in 2023 is verlaagd met € 68,5 mln. Dit is het saldo van met name de volgende mutaties:

 • Op initiatief van de Raad van de Europese Unie is tijdens de REPowerEU-onderhandelingen in de BAR-verordening de mogelijkheid opgenomen om BAR-middelen te kunnen overhevelen naar de Herstel- en Veerkracht Faciliteit (HVF). De Managementautoriteit (hierna: MA) heeft daarom – met instemming van de minister van Financiën - op 28 februari jl. de Europese Commissie formeel geïnformeerd over haar intentie € 280 mln van de middelen die via de BAR aan Nederland zijn gealloceerd, beschikbaar te stellen voor het REPowerEU-hoofdstuk van de Nederlandse HVF. De mutaties hebben betrekking op de overheveling van de niet-bestede BAR-middelen in 2022 naar 2023 en naar het programma REPowerEU.

 • Verhoging van € 119,0 mln voor het NGF-project Groenvermogen van de Nederlandse economie. Conform besluitvorming van de Adviescommissie NGF in maart 2023 is een gedeelte van de eerdere reservering voor dit project omgezet naar een definitieve toekenning voor een bedrag van € 119,0 mln. Daarnaast worden de niet bestede middelen uit 2022 (€ 13,4 mln) weer ingezet voor 2023.

 • Verhoging van € 69,4 voor IPCEI Cloudinfrastructuur en services. Vanwege vertraging in het Europese notificatie traject zijn de verplichtingen niet in 2022 aangegaan en wordt het budget weer beschibaar gesteld voor 2023.

 • Verhoging van € 32,9 mln voor MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) op bijdrage aan mede-overheden. Dit betreft de overheveling voor de MIT-middelen 2023 die via een SPUK zullen worden uitgekeerd aan de provincies. De dekking komt uit de subsidieregeling MIT.

 • Verhoging van € 229,0 mln voor IPCEI Micro electronica. Vanwege vertraging in het Europese notificatietraject heeft beschikking van projecten niet in 2022 plaats kunnen vinden. De middelen zijn wel juridisch verplicht. De verwachting is dat de projecten in 2023 wel kunnen worden beschikt.

 • Verlaging van € 900,0 mln van de kostenraming van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). De verlaging van de kostenraming voor 2024 betreft € 300 mln.

 • Verhoging van € 105,5 mln voor Ruimtevaart (ESA). Tijdens de ministeriële conferentie 2022 heeft EZK ingeschreven voor verschillende optionele programma’s. Om deze verplichtingen hiervoor aan te gaan is is extra verplichtingenbudget nodig. De middelen komen uit latere jaren binnen het ruimtevaartbudget en € 41,5 mln uit het NGF-project NXTGEN HIGHTECH (zie laatste bullit).

 • € 140,0 mln voor Faciliteiten toegepast onderzoek TO2 en RKI betreft een verschuiving tussen instrumenten op dit beleidsartikel. Het budget staat sinds 2022 op het instrument Innovatie programma's algemeen, maar wordt nu overgeheveld en naar voren gehaald op het daarvoor bestemde instrument.

 • € 60,0 mln voor het NGF-project PhotonDelta betreft een verschuiving van subsidies naar leningen i.v.m. een lening aan SMART Photonics. Dit is conform het kabinetsbesluit o.b.v. het advies van de Adviescommissie NGF.

 • De verplichting aan de Kamer van Koophandel kon vanwege de eindejaarsdrukte niet vastgelegd worden in 2022. Het budget van € 137,4 mln wordt voor 2023 weer aan de begroting toegevoegd.

 • Uit het NGF-project NXTGEN HIGHTECH wordt € 41,5 mln beschikbaar gesteld voor ruimtevaart onder Bijdragen aan internationale organisaties.

Uitgaven

Subsidies

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Deze mutatie betreft de overheveling van de kasmiddelen voor de MIT 2023 die via een specifieke uitkering (SPUK) zullen worden uitgekeerd aan de provincies voor de regionale MIT-regeling van in totaal € 32,9 mln. Deze middelen worden de komende drie jaar uitbetaald.

Verduurzaming Industrie

De verlaging van het uitgavenbudget van in totaal € 33,1 mln is voornamelijk het gevolg van overheveling van beleidsbudget en uitvoeringskosten voor de DEI+ regeling voor de industrie naar artikel 4 van de EZK-begroting en overheveling van uitvoeringsbudget voor beleids- en bedrijvenondersteuning en monitoring programma Verduurzaming Industrie en uitvoeringskosten.

Startup beleid

Dit betreft een vervolgsubsidie voor Techleap.nl voor de periode september 2023 tot september 2026, voor een totaal bedrag van € 15,0 mln. De dekking hiervoor is afkomstig van Q4C (artikel 3). Middels een kasschuif zijn de begrote middelen in het juiste kasritme gezet.

Tegemoetkoming Energielasten

Dit betreft actualisatie van de kostenraming van de regeling Tegemoetkoming energiekosten energie-intensief mkb (TEK) op basis van CPB-raming (CEP) van maart 2023. Het budget wordt in totaal met € 1,2 mld verlaagd.

IPCEI Cloudinfrastructuur en Services

Vanwege vertraging in het prenotificatietraject van de Europese commissie kunnen projecten pas dit jaar worden beschikt. Daardoor loopt de uitfinanciering ook vertraging op. Middels deze kasschuif (€ 19,0 mln van 2023 naar 2026) worden de begrote middelen in het juiste kasritme gezet.

IPCEI Micro electronica

Vanwege vertraging in het prenotificatietraject van de Europese commissie kunnen projecten pas dit jaar worden beschikt. Daardoor loopt de uitfinanciering ook vertraging op. Middels deze kasschuif (€ 76,0 mln van 2023 naar 2024) worden de begrote middelen in het juiste kasritme gezet.

Herstructurering winkelgebieden

Dit betreft actualisatie van het kasbudget vanwege aanpassing van de regeling. Deze aanpassing betreft verlening door middel van vier jaarlijkse tranches in plaats van verlening in ieder jaar van de regeling.

R&D mobiliteitssectoren

Dit betreft actualisatie van het kasbudget in de jaren 2023 tot en met 2026, op basis van actuele inzichten in het ritme van de uitbetalingen. Hierin is meegenomen een bedrag van € 5,1 mln dat in 2022 niet tot uitbetaling is gekomen.

NGF-project NXTGEN HIGH TECH

Een deel (in totaal € 41,6 mln) van dit NGF project zal via Netherlands Space Office worden uitgevoerd onder bijdrage aan organisaties.

NGF-project Health-RI

Dit betreft de toekenning van de 2e tranche NGF-middelen voor Health-RI. Het gaat om in totaal € 47,0 mln.

NGF-project Circulaire Plastics

Ten behoeve van het NGF-project Circulaire Plastics NL wordt het kasritme gewijzigd. Het consortium zal in 2023 ( € 30,3 mln) meer kasmiddelen besteden dan eerder begroot.

NGF project Groenvermogen van de Nederlandse economie

De ophoging van het kasbudget voor het NGF-project GroenvermogenNL (in totaal € 119,0) is te verklaren door de gedeeltelijke omzetting van een eerdere reservering voor dit project op de NGF begroting naar een toekenning op de EZK begroting. Daarnaast heeft een verrekening plaatsgevonden van een kleine overschrijding van het budget in 2022 met het beschikbare budget voor 2023.

NGF-project QuantumDeltaNL

Dit betreft actualisatie van het kasbudget in de jaren 2023 tot en met 2027, op basis van actuele inzichten in het ritme van de bestedingen. Hierbij is meegenomen het bedrag dat in 2022 niet is uitbetaald (€ 21,9 mln), dat voornamelijk betrekking heeft op vertraging in de ontwikkeling van HouseOfQuantum.

Brexit Adjustment Reserve

De EU heeft geld beschikbaar gesteld om bedrijven die op een negatieve manier zijn geraakt door de Brexit te ondersteunen door middel van de Brexit Adjustment Reserve (BAR). Door tegenvallende interesse heeft de BAR-regeling te maken gehad met forse onderuitputting, voornamelijk in het bedrijfslevenspoor. Hierdoor treedt er aanzienlijke onderuitputting op op het verplichtingen- en kasbudget. De mutatie betreft dan ook de overheveling van de in 2022 niet-bestede BAR-middelen naar 2023. Daarnaast is er € 280 mln van de BAR-middelen overgeheveld naar het programma REPowerEU.

Leningen

NGF-project Photondelta

Dit betreft € 60,0 mln als onderdeel van het NGF-project PhotonDelta dat wordt verstrekt als lening aan het bedrijf Smart Photonics, conform advies van de Adviescommissie NGF.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage RVO.nl

Dit betreft verhoging van de bijdrage aan RVO in verband met de jaarlijkse opdracht van DG Bedrijfsleven & Innovatie aan RVO.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Bijdrage aan TNO

Het budget voor TNO wordt verhoogd met € 32,0 mln in verband met diverse overboekingen van andere departementen voor door TNO uit te voeren projecten.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Topsectoren overig / Faciliteiten toegepast onderzoek TO2 en RKI

De mutatie betreft de overheveling van de middelen voor Faciliteiten toegepast onderzoek TO2 en RKI naar een eigen instrument. Deze middelen zijn afkomstig van OCW en zijn vorig jaar tijdelijk op «Topsectoren overig» gezet.

Toelichting op de Begrotingsreserves

De begrotingsreserves zijn bedoeld om inkomsten uit premies en uitgaven voor schades, die over de jaren kunnen fluctueren, te verevenen. De reserve dient als buffer voor uitgaven door EZK in geval bedrijven niet aan hun terugbetalingsverplichtingen kunnen voldoen inzake leningen bij financieringsinstellingen waarop EZK een borgstelling heeft afgegeven.

Er zijn begrotingsreserves voor de Borgstelling mkb-kredieten (BMKB, inclusief BMKB-C), de BMKB groen, de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO, inclusief de GO-C), de Groeifaciliteit (GF), de Garantie MKB-financiering en Klein Krediet Corona (KKC). De GO, GF, KKC en Garanties MKB-financiering betreffen kostendekkende garanties, waarvan de te realiseren premieontvangsten naar verwachting toereikend zijn voor het afdekken van eventuele verliesdeclaraties. Ultimo begrotingsjaar wordt op basis van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven vastgesteld of een onttrekking of storting dient plaats te vinden.

Tabel 10 Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

218,8

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2023

218,8

De begrotingsreserve van de BMKB bestaat uit een begrotingsreserve voor de reguliere BMKB en de BMKB-C. Vooralsnog is geen storting in de reserve BMKB geraamd. Aan het eind van 2023 zal op basis van de gerealiseerde ontvangsten en de schadedeclaraties de storting of onttrekking aan de reserve BMKB worden vastgesteld.

Tabel 11 Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten groen (BMKB groen) (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

16,2

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2023

16,2

De begrotingsreserve van de BMKB groen is in 2022 aangemaakt als aparte reserve voor het groene luik onder de BMKB. Vooralsnog is geen storting in de reserve BMKB groen geraamd. Aan het eind van 2023 zal op basis van de gerealiseerde ontvangsten en de schadedeclaraties de storting of onttrekking aan de reserve BMKB groen worden vastgesteld.

Tabel 12 Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

207,9

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2023

207,9

De begrotingsreserve van de GO bestaat uit een begrotingsreserve voor de reguliere GO en de GO-C. Vooralsnog is geen storting in de reserve GO geraamd. Aan het eind van 2023 zal op basis van de gerealiseerde ontvangsten en de schadedeclaraties de storting of onttrekking aan de reserve GO worden vastgesteld.

Tabel 13 Begrotingsreserve Groeifaciliteit (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

66,8

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2023

66,8

Vooralsnog is geen storting in de reserve Groeifaciliteit geraamd. Aan het eind van 2023 zal op basis van de gerealiseerde ontvangsten en de schadedeclaraties de storting of onttrekking aan de reserve Groeifaciliteit worden vastgesteld.

Tabel 14 Begrotingsreserve Garantie MKB-financiering (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

21,8

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2023

21,8

Vooralsnog is geen storting in de reserve Garantie MKB-financiering geraamd. Aan het eind van 2023 zal op basis van de gerealiseerde ontvangsten en de schadedeclaraties de storting of onttrekking aan de reserve Garantie MKB-financiering worden vastgesteld.

Tabel 15 Begrotingsreserve Klein Krediet Corona (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

15,9

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2023

15,9

Vooralsnog is geen storting in de reserve Klein Krediet Corona (KKC) geraamd. Aan het eind van 2023 zal op basis van de gerealiseerde ontvangsten en de schadedeclaraties de storting of onttrekking aan de reserve KKC worden vastgesteld.

Ontvangsten

Tegemoetkoming Energiekosten

In 2024 is een raming van € 150 mln opgenomen voor terugontvangsten voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) in verband met vaststelling van de subsidie in 2024. De ontvangsten zijn geraamd op basis van het door het CPB geraamde niveau van de energieprijzen in 2023.

Brexit Adjustment Reserve

Op initiatief van de Raad van de Europese Unie is tijdens de REPowerEU-onderhandelingen in de BAR-verordening de mogelijkheid opgenomen om BAR-middelen te kunnen overhevelen naar de Herstel- en Veerkracht Faciliteit (HVF). De Managementautoriteit (hierna: MA) heeft daarom – met instemming van de minister van Financiën - op 28 februari jl. de Europese Commissie formeel geïnformeerd over haar intentie € 280 mln van de middelen die via de BAR aan Nederland zijn gealloceerd, beschikbaar te stellen voor het REPowerEU-hoofdstuk van de Nederlandse HVF. In het kader hiervan is er € 230 mln overgeheveld naar het programma REPowerEU. De overige € 50 mln stond op de Aanvullende Post. Het Ministerie van Financiën heeft dat bedrag overgeheveld naar REPowerEU. De ontvangstenraming op de EZK-begroting wordt in totaal met € 280 mln verlaagd omdat de EU-bijdrage voor Brexit niet ontvangen zal worden.

Licence