Base description which applies to whole site

3.9 Artikel 14. Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

106.000

0

106.000

3.000

109.000

0

0

0

0

8.000

            
 

Uitgaven

106.000

0

106.000

3.000

109.000

0

0

0

0

8.000

            

14.0

Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité

106.000

0

106.000

3.000

109.000

0

0

0

0

8.000

 

Subsidies (regelingen)

83.000

0

83.000

3.000

86.000

0

0

0

0

8.000

 

Maatschappelijke initiatieven

50.000

0

50.000

0

50.000

0

0

0

0

0

 

Bewustwording, betrokkenheid en doorwerking

25.000

0

25.000

3.000

28.000

0

0

0

0

0

 

Herdenkingscomité

8.000

0

8.000

0

8.000

0

0

0

0

8.000

 

Opdrachten

23.000

0

23.000

0

23.000

0

0

0

0

0

 

Bewustwording, betrokkenheid en doorwerking

23.000

0

23.000

0

23.000

0

0

0

0

0

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 23 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 14
 

2023

juridisch verplicht

0%

bestuurlijk gebonden

100%

beleidsmatig gereserveerd

0%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Juridisch verplicht

Van het totale uitgavenbudget op artikel 14 is 0% juridisch verplicht.

Uitgaven

Subsidies (regelingen)

Maatschappelijke initiatieven

Tijdens het vormgeven van artikel 14 was het kasritme nog niet bekend. Inmiddels heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden en zijn middels deze kasschuif de middelen in het juiste ritme gezet.

Daarnaast vindt een overboeking plaats van circa € 33,3 mln. verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2029 naar hoofdstuk 4 om invulling te geven aan de maatschappelijke initiatieven voor de Caribische delen van het Koninkrijk.

Bewustwording, betrokkenheid en doorwerking

Tijdens het vormgeven van artikel 14 was het kasritme nog niet bekend. Inmiddels heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden en zijn middels deze kasschuif de middelen in het juiste ritme gezet.

Daarnaast vinden verschillende overboekingen plaats in de jaren 2024 tot en met 2029 naar verschillende begrotingen om de doorwerking van slavernijverleden te mitigeren op verschillende beleidsterreinen.

Verder wordt via de eindejaarmage € 3 mln. aan middelen toegevoegd voor het programma slavernijverleden.

Opdrachten

Bewustwording, betrokkenheid en doorwerking

Tijdens het vormgeven van artikel 14 was het kasritme nog niet bekend. Inmiddels heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden en zijn middels deze kasschuif de middelen in het juiste ritme gezet.

Daarnaast vindt een overboeking plaats van circa € 33,3 mln. verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2029 naar hoofdstuk 4 om invulling te geven aan de beleidsintensiveringen voor de Caribische delen van het Koninkrijk.

Licence