Base description which applies to whole site

3.6 Beleidsartikel 6 Bijdrage Nationaal Groeifonds

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid art. 6 Bijdrage Nationaal Groeifonds (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

8.574.169

‒ 871.298

7.702.871

‒ 442.967

7.259.904

‒ 75.332

‒ 21.108

51.663

17.130

          

Uitgaven

1.572.633

‒ 376.923

1.195.710

‒ 169.942

1.025.768

‒ 147.182

‒ 73.256

‒ 8.654

6.449

          

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

1.572.633

‒ 376.923

1.195.710

‒ 169.942

1.025.768

‒ 147.182

‒ 73.256

‒ 8.654

6.449

Bijdrage aan het Nationaal Groeifonds

1.572.633

‒ 376.923

1.195.710

‒ 169.942

1.025.768

‒ 147.182

‒ 73.256

‒ 8.654

6.449

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 26 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

8.574.169

‒ 871.298

7.702.871

‒ 442.967

7.259.904

‒ 75.332

‒ 21.108

51.663

17.130

waarvan garantieverplichtingen

  

0

 

0

    

waarvan overige verplichtingen

8.574.169

‒ 871.298

7.702.871

‒ 442.967

7.259.904

‒ 75.332

‒ 21.108

51.663

17.130

Budgetflexibiliteit

Toelichting

Zes omzettingen (Kamerstuk 36 200 L, nr. 9 en Kamerstuk 36 250 XIX, nr. 3) worden door middel van deze 1e suppletoire begroting verwerkt.

Project Toekomstbestendige Leefomgeving (BZK)

Een reservering van € 100,0 mln voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een toekenning van € 60,0 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 40,0 mln.

Project Health-RI (EZK)

Een reservering van € 47,0 mln voor dit project uit de eerste ronde is omgezet in een toekenning.

Project NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland (I&W)

Een reservering van € 110,0 mln voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een toekenning van € 70,0 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 40,0 mln.

Project Groeiplan Watertechnologie (I&W)

Een reservering van € 135,0 mln voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een toekenning.

Project Dutch Metropolitan Innovations (voorheen bekend als Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City) (I&W)

Een reservering van € 85,0 mln voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een toekenning.

Project GroenvermogenNL (EZK)

De projecten Groenvermogen van de Nederlandse economie uit de eerste ronde en het project Groenvermogen II uit de tweede ronde zijn samengevoegd tot GroenvermogenNL. Een reservering van € 265,0 mln voor het project uit de eerste ronde is omgezet in een toekenning van € 119,0 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 146,0 mln.

Loon- en prijsbijstelling

Voor de periode 2023-2032 is in totaal € 908,7 mln uitgekeerd aan loon- en prijsbijstelling (LPB).

Ombuiging op loon- en prijsbijstelling

Van de uitgekeerde LPB voor de periode 2023-2032 is in totaal € 344,3 mln aangewend voor het EZK-aandeel in de structurele rijksbrede dekkingsopgave als gevolg van de stijgende rentelasten en asiel.

Beschermingsfonds Economische Veiligheid

Er is in totaal € 100,0 mln van de uitgekeerde LPB van het NGF aangewend voor het nader uit te werken Beschermingsfonds Economische Veiligheid.

Licence