Base description which applies to whole site

3.9 Beleidsartikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid art. 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbe-groting 2022 (1)

Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

67.116

 

67.116

3.590

70.706

7.624

8.538

8.217

8.308

          

Totale uitgaven

67.116

0

67.116

3.590

70.706

7.624

8.538

8.217

8.308

waarvan juridisch verplicht (%)

         
          

Inkomensoverdracht

64.578

0

64.578

3.508

68.086

7.541

8.453

8.130

8.217

Minderjarige deelnemers bol (R )

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

3.641

 

3.641

344

3.985

344

344

344

344

Deeltijd vo (R)

2.001

 

2.001

‒ 165

1.836

‒ 165

‒ 165

‒ 165

‒ 165

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

5.149

 

5.149

607

5.756

810

1.088

1.186

1.188

Meerderjarige scholieren vo (R)

49.999

 

49.999

2.747

52.746

6.572

7.175

6.736

6.831

Meerderjarige scholieren vso (R)

3.788

 

3.788

‒ 25

3.763

‒ 20

11

29

19

Leningen

14

0

14

0

14

0

0

0

0

STOEB/ALR (NR)

14

 

14

0

14

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

2.524

0

2.524

82

2.606

83

85

87

91

Dienst Uitvoering Onderwijs

2.524

 

2.524

82

2.606

83

85

87

91

          

Ontvangsten

2.174

0

2.174

‒ 177

1.997

‒ 51

‒ 23

‒ 33

‒ 31

Minderjarige deelnemers bol (R)

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R)

285

 

285

‒ 96

189

‒ 96

‒ 96

‒ 96

‒ 96

Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R)

1.889

 

1.889

‒ 81

1.808

45

73

63

65

Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2022" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Uitgaven

De uitgaven aan de WTOS worden per saldo met € 3,6 miljoen verhoogd. Dit betreft een opwaartse bijstelling € 3,5 miljoen op de inkomensoverdrachten en van € 0,1 miljoen op de bijdrage aan agentschappen. Hieronder zal per instrument worden toegelicht wat de oorzaken van de bijstellingen zijn.

Toelichting per instrument:

Inkomensoverdracht

De raming wordt per saldo met € 3,5 miljoen verhoogd. Dat de uitgaven naar boven zijn bijgesteld komt voornamelijk door de toekenning van de prijscompensatie voor 2022 van € 3,4 miljoen. De overige bijstelling (in totaal € 0,1 miljoen) wordt veroorzaakt door de som van enerzijds een hoger aantal WTOS-gerechtigden dan geraamd en anderzijds een bijstelling op basis van realisatiegegevens.

Licence