Base description which applies to whole site

3.9 Beleidsartikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid art. 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

78.250

0

78.250

‒ 2.127

76.123

‒ 6.075

‒ 8.483

‒ 8.842

‒ 8.536

71.556

           

Uitgaven

78.250

0

78.250

‒ 2.127

76.123

‒ 6.075

‒ 8.483

‒ 8.842

‒ 8.536

71.556

           

Inkomensoverdracht

75.211

0

75.211

‒ 2.370

72.841

‒ 6.376

‒ 8.778

‒ 9.142

‒ 8.845

68.026

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

3.985

0

3.985

‒ 552

3.433

‒ 552

‒ 552

‒ 552

‒ 552

3.433

Deeltijd vo (R)

1.964

0

1.964

373

2.337

373

373

373

373

2.337

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

5.933

0

5.933

345

6.278

‒ 19

‒ 370

‒ 539

‒ 603

5.494

Meerderjarige scholieren vo (R)

59.725

0

59.725

‒ 2.421

57.304

‒ 5.840

‒ 7.841

‒ 8.020

‒ 7.693

53.266

Meerderjarige scholieren vso (R)

3.604

0

3.604

‒ 115

3.489

‒ 338

‒ 388

‒ 404

‒ 370

3.496

Leningen

14

0

14

0

14

0

0

0

0

14

STOEB/ALR (NR)

14

0

14

0

14

0

0

0

0

14

Bijdrage aan agentschappen

3.025

0

3.025

243

3.268

301

295

300

309

3.516

Dienst Uitvoering Onderwijs

3.025

0

3.025

243

3.268

301

295

300

309

3.516

           

Ontvangsten

2.184

0

2.184

‒ 56

2.128

‒ 170

‒ 240

‒ 249

‒ 240

1.995

Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R)

290

0

290

‒ 29

261

‒ 29

‒ 29

‒ 29

‒ 29

261

Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R)

1.894

0

1.894

‒ 27

1.867

‒ 141

‒ 211

‒ 220

‒ 211

1.734

Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 2,1 miljoen verlaagd.

Uitgaven

De uitgaven aan de WTOS worden per saldo met € 2,1 miljoen verlaagd. Dit betreft een neerwaartse bijstelling van € 2,4 miljoen op de inkomensoverdrachten en een opwaartse bijstelling van € 0,2 miljoen op de bijdrage aan agentschappen. Hieronder zal per instrument worden toegelicht wat de oorzaken van de bijstellingen zijn.

Toelichting per instrument:

Inkomensoverdracht

De raming wordt per saldo met € 2,4 miljoen verlaagd. Dat komt enerzijds door een neerwaartse bijstelling van € 4,6 miljoen. Daarnaast is er een toekenning van de prijscompensatie van € 2,2 miljoen.

Bijdrage aan agentschappen

Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 0,2 miljoen verhoogd.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 0,1 miljoen verlaagd.

Licence