Base description which applies to whole site

Overzicht Datasets

Begrotingscijfers

Budgettaire tabellen (2015-2024)

In de officiële begrotingsstukken worden per begrotingsartikel de budgettaire gevolgen van het beleid tot detail- en regelingniveau in beeld gebracht. Deze dataset bevat deze tabellen in machineleesbare vorm.

2024

OWB

Incl. premies

O1

Incl. premies

Excl. premies

Excl. premies

2023

OWB

Incl. premies

O1

Incl. premies

P SUPP

Incl. premies

Excl. premies

O2

Incl. premies

Excl. premies

JV

Incl. premies

Excl. premies

Afgesloten jaren

2022-2023
2015-2021

Begrotingsstaten (2013-2024)

De begrotingsstaten zijn de overzichten van de begroting per hoofdstuk op artikelniveau, zoals deze aan het parlement worden voorgelegd in de voorstellen van wet en waarop het parlement haar budgetrecht uitvoert. De dataset bestaat uit bedragen op artikelniveau voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor elke begrotingsfase vanaf 2013. 

Rijksrekening en Rijkssaldibalans

De Rijksrekening is het overzicht (op het totaalniveau van de rijksbegroting) van alle uitgaven en ontvangsten van de rijksdienst in een jaar die binnen begrotingsverband zijn gerealiseerd. De saldibalans van het Rijk is een optelling van de goedgekeurde saldibalansen van de afzonderlijke begrotingshoofdstukken, die geconsolideerd wordt met de saldibalans van de centrale administratie van de Schatkist van het Rijk.

Fiscale Regelingen

Het belastingstelsel kent verschillende fiscale regelingen die de belastingopbrengst verminderen, zoals aftrekposten, vrijstellingen, heffingskortingen en verlaagde tarieven. 

Historische groeiontwikkeling zorguitgaven (2017-2024)

Dit dataset wordt niet meer bijgewerkt (mei 2022)

Realisatiecijfers

Financiële instrumenten (2016-2023)

De ontvangers financiële instrumenten dataset gaat een laag dieper dan de begrotingsstaten en laat zien wie de verschillende ontvangers waren van de financiële instrumenten en met welke bedragen. Onder financiële instrumenten vallen bijvoorbeeld subsidies, leningen, en bijdragen aan overheidsinstanties.

2023

2022

2016-2021

Uitsplitsing Apparaat in Kostensoorten (2014-2023)

Onder apparaatsuitgaven worden verstaan: uitgaven voor personeel en materieel die nodig zijn om de organisatie te doen functioneren. Dit zijn uitgaven voor personeel en materieel voor het primaire proces (beleidsproces) en voor de ondersteuning van het primaire proces (de bedrijfsvoering).

ICT-uitgaven (2015-2023)

ICT kosten overal binnen het Rijk gemaakt, soms ten behoeve van het primair proces, dan weer als ondersteuning, binnen het kerndepartement, de agentschappen en de dienstonderdelen.

Agentschappen in Beeld (2009-2023)

ZBO's in Beeld (2014-2022)

ZBO's in Beeld wordt rond juni 2024 geüpdate met de cijfers van 2023

Verouderde datasets - worden niet meer bijgewerkt

Coronamonitor (2020-2021)

ESR2010 Uitgaven en Ontvangsten (2017-2020)

Belasting en premie ontvangsten (2014-2016)

Budgettaire tabel SZA (2015-2018)

Rijkssubsidies (2013-2018)

Licence